Familiepraktijk

Huwelijkse Voorwaarden

Wanneer u en uw partner met elkaar trouwen heeft dat ook financiële gevolgen. De wet houdt in dat de vermogens van beide partners worden samengevoegd*, tot een gemeenschap van goederen. Beide partners zijn samen eigenaar van de tot die gemeenschap behorende vermogensbestanddelen, en ook schulden van ieder van de partners gaan tot de gemeenschap behoren.

Dat is niet in alle gevallen gewenst. De notaris kan u nader informeren over de mogelijkheden. Indien u wilt afwijken van de standaardregeling uit het wetboek kunt u huwelijkse voorwaarden laten opstellen. In een adviesgesprek wordt onderzocht welke huwelijkse voorwaarden bij uw situatie passen. Vervolgens wordt een ontwerp opgesteld en wordt een afspraak gemaakt voor de ondertekening van de akte. Voordat de akte wordt getekend wordt de tekst nogmaals toegelicht.

Als u huwelijkse voorwaarden wilt laten opstellen is het van groot belang dat de akte voor de huwelijksvoltrekking wordt ondertekend.

Indien u niet trouwt maar een geregistreerd partnerschap aangaat zijn de financiële gevolgen gelijk aan die van het huwelijk. U kunt ook dan van de wettelijke regeling afwijken. U maakt dan partnerschapsvoorwaarden.

*dat geldt niet voor zaken die op grond van een uitsluitingsclausule prive-bezit blijven en voor zogenaamde verknochte goederen.

Het huwelijk en het geregistreerd partnerschap hebben ook nog andere gevolgen. Bijvoorbeeld: Echtgenoten zijn automatisch elkaars erfgenamen. Hebben zij kinderen, dan bevat de wet een regeling die voorkomt dat de kinderen bij overlijden van een ouder hun erfdeel direct kunnen opeisen. Een weduwen- of weduwnaarspensioen is vrijwel automatisch geregeld. Bij een geregistreerde partnerschap is dat ook zo.

Meer lezen? Ga naar: www.notaris.nl/trouwen-of-samenwonen

Samenleefovereenkomst

Niet iedereen wil de gang naar het stadhuis maken voor een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. Wanneer u en uw partner zonder een dergelijke officiële regeling samenwonen is het goed dat u zich realiseert dat veel zaken niet geregeld zijn. Dat kan problemen opleveren. Laat u nader informeren door de notaris. In overleg met u kan door het opstellen van een samenleefovereenkomst een regeling worden getroffen die bij uw situatie past. Het hebben van een samenleefovereenkomst kan ook fiscale voordelen opleveren.

Het is aan te raden uw samenleefovereenkomst aan te vullen met een testament.

Meer lezen? Ga naar: www.notaris.nl/trouwen-of-samenwonen

Testament

In een testament kunt u veel zaken regelen voor het geval u komt te overlijden. Bijvoorbeeld:

  • Bent u niet getrouwd en evenmin een geregistreerd partnerschap aangegaan, dan kunt u uw vriend of vriendin in een testament tot erfgenaam benoemen. Heeft u kinderen? Dan kan een regeling worden getroffen die rekening houdt met de belangen van uw partner en de belangen van uw kinderen.
  • Bent u alleenstaand en maakt u zich zorgen over de afhandeling van de erfenis? U kunt een executeur benoemen, die de zaken regelt. U kunt ook bepalen welke familieleden moeten erven en regelen dat bepaalde spullen naar door u aangewezen mensen gaan.
  • U kunt een goed doel tot erfgenaam benoemen, of een bepaald bedrag nalaten.
  • U kunt een voogd benoemen die voor uw jonge kinderen zorgt als u en uw partner er niet meer zijn. Eventueel kunt u dit aanvullen met een bewind.
  • U kunt bepalen dat de erfenis buiten een eventuele gemeenschap van goederen valt. Zo kunt u voorkomen dat uw kind bij een scheiding een deel van de erfenis moet afstaan. En u kunt die bepaling zo aanpassen dat die alleen werkt als het nodig is.
  • U kunt de erfbelasting bijsturen met instrumenten als een renteclausule, een “afvullegaat” of een afwijkend erfdeel.

De notaris kan u meer over deze (en andere) onderwerpen vertellen, en in overleg met u een testament opstellen dat bij uw situatie past.

Meer lezen? Ga naar: www.notaris.nl/erven-en-nalaten.

Estate-planning

Een definitie van Estate-planning is: het treffen van een regeling waardoor uw vermogen zo voordelig mogelijk overgaat op uw nageslacht.

In een adviesgesprek wordt uw eigen situatie in kaart gebracht. Bent u gehuwd? Hoeveel kinderen heeft u? Zijn er al kleinkinderen? Zijn er huwelijkse voorwaarden? Zijn er testamenten? Wat staat daar in? Hoe groot is het vermogen en hoe is dat opgebouwd? Is te verwachten dat dat vermogen in de toekomst verandert?

De fiscale gevolgen worden in kaart gebracht. Desgewenst kunnen de gevolgen van uw bestaande testament worden doorgerekend.

Vervolgens wordt een plan opgesteld en uitgevoerd.

Schenkingen

Er zijn verschillende redenen om te schenken. Mensen willen goede doelen steunen, of hun kinderen helpen. Daarbij kunnen ook fiscale motieven een rol spelen, of de wens om het bijeen gespaarde vermogen voor de familie te behouden.

De notaris kan u helpen uw weg te vinden in de fiscale regelingen (vrijstellingen en tarieven) die hier een rol spelen. Hij kan u ook helpen bepaalde valkuilen (onbedoelde bevoordeling van een kind, risico’s van scheiding) te omzeilen.

Levenstestamenten/volmachten

We leven in een maatschappij waar de gemiddelde levensverwachting nog steeds toeneemt. Maar de ouderdom komt soms met gebreken. De wet kent een aantal regelingen die kunnen worden toegepast als iemand niet meer voor zichzelf kan zorgen. Maar u kunt ook tevoren de regie in handen nemen en door middel van een zogenaamd levenstestament (in feite een combinatie van een uitgebreide volmacht en een wensenlijst) bevoegdheden aan uw partner, uw kinderen of derden geven. De notaris is u graag van dienst.

Natuurlijk kan het notariskantoor u ook van dienst zijn met verschillende typen gewone volmachten, wanneer u bijvoorbeeld voor langere tijd naar het buitenland gaat.

Meer lezen? Ga naar: www.notaris.nl/levenstestament-en-volmacht