Team

Mr. J.D. (Jacques) Wienen notaris

Jacques Wienen studeerde in de jaren ’80 Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij behaalde de meesterstitel in de afstudeerrichtingen staats- en privaatrecht. Aansluitend studeerde hij Notarieel Recht aan de Rijksuniversiteit Leiden. Na tien jaar als kandidaat-notaris ervaring te hebben opgedaan in Ridderkerk en in het Westland werd hij in 1998 benoemd tot notaris in Pijnacker.

Hij ging een samenwerkingsverband aan met notaris mr. M.B.J. Kramers, die na zijn pensionering in 2005 werd opgevolgd door mevrouw mr. H.E.M. Feldmann-Zeegers. Sinds 2009 kent het kantoor weer één notaris.

Mr. P.L.M. (Peter) van der Cammen kandidaat notaris

Peter van der Cammen is sinds 1993 aan het kantoor verbonden als kandidaat-notaris. Zijn werkzaamheden liggen voornamelijk op het vlak van het rechtspersonenrecht en het familierecht.

M.A. (Magda) Olieman notarisklerk

Magda Olieman begon haar notariële carrière in april 1969 op het kantoor van de heer Carl Bahnmüller, die toen een jaar notaris was in Pijnacker. Als notarisklerk houdt zij zich bezig met de vastgoedpraktijk. Daarin wordt zij bijgestaan door Erna van Rijn en Chantal van Wingerde.
e-mail: m.olieman@notariswienen.nl

A.C.M. (Anna) de Wolf notarisklerk

Anna de Wolf is in het jaar tweeduizend in vaste dienst gekomen. Zij heeft haar diploma notarisklerk behaald. Anna haar werkzaamheden liggen voornamelijk op het vlak van de familiepraktijk. Daarnaast verzorgt zij in samenwerking met een extern bureau de boekhouding van het kantoor.
e-mail: a.dewolf@notariswienen.nl

A.(Annelies) Rensen-Rodenburg notarisklerk

Annelies Rensen heeft in Delft ervaring opgedaan in de notariële praktijk en is in 2006 als notarisklerk begonnen bij Wienen & Feldmann Notarissen. Annelies verzorgt vooral de rechtspersonen-praktijk.
e-mail: a.rensen@notariswienen.nl

D. (Deb) Breemer-Dijksman, A. (Angeline) van Deursen, E.M. (Elma) Kok, L. (Laura) Runia-den Uijl, E. (Erna) van Rijn-Olieman, M.M.T. (Margreet) Vonk-Smit,C. (Chantal) van Wingerde-Langstraat

notarieel medewerksters

Deb, Angeline, Elma, Laura, Erna, Margreet en Chantal geven administratieve ondersteuning.