Vastgoed

Bestaande bouw

Een nieuwe woning gekocht? Voor veel mensen is dit een spannend moment. Als u vragen heeft over de koopovereenkomst die u krijgt voorgelegd kunt u ons kantoor benaderen voor advies.

Verkoopt u uw woning? Ook dan kunt u de notaris en zijn medewerkers benaderen. Ongeacht of er vrij op naam of kosten koper is verkocht, de notaris is een onpartijdig deskundige die rekening houdt met de belangen van alle betrokken partijen.

Verkoopt u aan een familielid, of aan een bekende? Wij kunnen u helpen bij het vastleggen van de afspraken in een koopcontract. Een schriftelijk koopcontract is in een aantal gevallen wettelijk verplicht.

Bij aan- of verkoop van onroerend goed is een notaris nodig om de eigendomsoverdracht te regelen. Wij zijn u daarbij graag van dienst.

Nadat wij de koopovereenkomst hebben ontvangen wordt een dossier aangelegd waarin alle gegevens overzichtelijk bijeengevoegd worden. Uiteraard ontvangt u een bevestigingsbrief, met een vragenformulier.

Op weg naar de overdracht controleert het notariskantoor of alles volgens plan verloopt en onderhouden we contacten met u en uw adviseurs.

Wanneer de afgesproken dag van eigendomsoverdracht in zicht komt, maken wij een afspraak met u, of de makelaar, om de akte van eigendomsoverdracht en eventueel de hypotheekakte te ondertekenen. De afspraak wordt meegedeeld aan de andere partijen.

U krijgt tevoren ontwerpen van de akten toegestuurd, en een afrekening waarop de financiële aspecten van de transactie duidelijk worden uiteengezet. Heeft u vragen, dan helpt uw dossierbehandelaar u graag verder.

Op de afgesproken dag neemt notaris Wienen de akten met u door. Is alles in orde, dan worden de handtekeningen geplaatst. Het kantoor zorgt er voor dat de akte op het kadaster wordt verwerkt en dat ook de financiële afwikkeling correct verloopt.

Ook bij andere aankopen van onroerende goederen (garages, tuinuitbreidingen) zijn wij u graag van dienst.

Nieuwbouw

Een nieuwbouwhuis gekocht? In zo’n geval kiest de bouwer vrijwel altijd de notaris voor de overdracht. Notaris Wienen heeft in Pijnacker veel projecten mogen verzorgen voor onder meer Heijmans, ABB en Bouwfonds. Als u vragen heeft over uw koop-/aannemingsovereenkomst in een door ons verzorgd bouwproject kunt u ons kantoor benaderen voor advies. We zijn u graag van dienst.

Nadat wij uw koop-/aannemingsovereenkomst hebben ontvangen wordt een dossier aangelegd waarin alle gegevens overzichtelijk bijeengevoegd worden. Uiteraard ontvangt u een bevestigingsbrief, met een vragenformulier.

Op weg naar de overdracht controleert het notariskantoor of alles volgens plan verloopt en onderhouden we contacten met u en uw adviseurs.

Wanneer de afgesproken dag van eigendomsoverdracht in zicht komt, maken wij een afspraak met u, of de makelaar, om de akte van eigendomsoverdracht en de hypotheekakte te ondertekenen. De afspraak wordt meegedeeld aan de bouwer, zodat deze de nota kan opstellen. De benodigde gelden worden besteld bij uw hypotheekbank.

U krijgt tevoren ontwerpen van de akten toegestuurd, en een afrekening waarop de financiële aspecten van de transactie duidelijk worden uiteengezet. Heeft u vragen, dan helpt uw dossierbehandelaar u graag verder.

Op de afgesproken dag neemt notaris Wienen – meestal nadat u uw aankoop nog heeft bezichtigd met de makelaar – de akte(n) met u door. Is alles in orde, dan worden de handtekeningen geplaatst. Het kantoor zorgt er voor dat de akte op het kadaster wordt verwerkt en dat ook de financiële afwikkeling correct verloopt.  Daarnaast bewaakt de notaris bij nieuwbouwprojecten de opleveringsregeling.

Heeft u een eigen notaris voor uw hypotheek? Ook dan kunt u uiteraard terecht met vragen over de overdrachtsakte en de koop-/aannemingsovereenkomst. Indien het voor u bezwaarlijk is om op de overdrachtsdatum bij twee notarissen langs te gaan verzorgen wij desgewenst voor een bescheiden prijs een volmacht, die u op het kantoor van onze collega kunt ondertekenen. Dat geeft rust.

Wilt u dat ons kantoor uw hypotheek in een ander bouwproject verzorgd? Ook dat kan. In dat geval onderhouden wij contact met de bouwnotaris, zodat de overdracht voorspoedig verloopt.

Bedrijfsonroerend goed/tuinbouw

Wilt u een nieuw bedrijfspand aankopen? Of uw bestaande bedrijfspand verkopen? Bij de aan- en verkoop van bedrijfspanden en glastuinbouwbedrijven zijn er zaken die bijzondere aandacht vragen.

U kunt onder meer denken aan BTW kwesties, bijzondere vrijstellingen voor de overdrachtsbelasting en aan regelingen tussen verkoper en koper indien de verkoper een deel van zijn bezit in eigendom houdt.

Ook bij aan- of verkoop van bedrijfsmatig gebruikt onroerend goed is een notaris nodig om de eigendomsoverdracht te regelen. Wij zijn u daarbij graag van dienst.

Nadat wij de koopovereenkomst hebben ontvangen wordt een dossier aangelegd waarin alle gegevens overzichtelijk bijeengevoegd worden. Uiteraard ontvangt u een bevestigingsbrief, met een vragenformulier.

Op weg naar de overdracht controleert het notariskantoor of alles volgens plan verloopt en onderhouden we contacten met u en uw adviseurs. Indien de koopakte vermeldt dat bepaalde zaken door de notaris uitgewerkt worden, vindt dit plaats in overleg met partijen en hun adviseurs.

Wanneer de afgesproken dag van eigendomsoverdracht in zicht komt, maken wij een afspraak met u, of de makelaar, om de akte van eigendomsoverdracht en eventueel de hypotheekakte te ondertekenen. De afspraak wordt meegedeeld aan de andere partijen.

U krijgt tevoren ontwerpen van de akten toegestuurd, en een afrekening waarop de financiële aspecten van de transactie duidelijk worden uiteengezet. Heeft u vragen, dan helpt uw dossierbehandelaar u graag verder.

Op de afgesproken dag neemt notaris Wienen – meestal nadat u uw aankoop nog heeft bezichtigd met de makelaar – de akten met u door. Is alles in orde, dan worden de handtekeningen geplaatst. Het kantoor zorgt er voor dat de akte op het kadaster wordt verwerkt en dat ook de financiële afwikkeling correct verloopt.

Heeft uw wederpartij voor ons kantoor gekozen? Ook dan kunt u de notaris en zijn medewerkers benaderen. Ongeacht of er vrij op naam of kosten koper is verkocht, de notaris is een onpartijdig deskundige die rekening houdt met de belangen van alle betrokken partijen.

Hypotheken

U sluit een nieuwe hypotheek af? Dan heeft u de notaris nodig om de hypotheekakte op te stellen. Wij zijn u daarbij graag van dienst.

Nadat wij de gegevens van uw bank hebben ontvangen wordt een dossier aangelegd waarin alle gegevens overzichtelijk bijeengevoegd worden. Uiteraard ontvangt u een bevestigingsbrief, met een vragenformulier. Er wordt binnen de ruimte die uw offerte biedt in overleg met u een afspraak gemaakt voor de ondertekening van de hypotheekakte.

Intussen controleert het notariskantoor of alles volgens plan verloopt en wordt actie ondernomen om een eventuele bestaande hypotheek op te zeggen. Wij onderhouden de contacten met u en uw adviseurs.

Wanneer de afgesproken dag van ondertekening van de akte in zicht komt zenden wij u een ontwerp van de akte toe, en een afrekening waarop de financiële aspecten van de transactie duidelijk worden uiteengezet. Heeft u vragen, dan helpt uw dossierbehandelaar u graag verder.

Op de afgesproken dag neemt notaris Wienen de akte met u door. Is alles in orde, dan worden de handtekeningen geplaatst. Het kantoor zorgt er voor dat de akte op het kadaster wordt verwerkt en dat ook de financiële afwikkeling correct verloopt.

 

Een lening aan een familielid? Met name bij grotere bedragen is het verstandig om zaken goed vast te leggen. Wij kunnen u adviseren over alle relevante punten, en er voor zorgen dat de afspraken correct worden vastgelegd. 

Overig

Naast het opstellen van overdrachts- en hypotheekakten kan de notaris u ook van dienst zijn bij het vastleggen van bijzondere regelingen aangaande uw woning, of andere onroerende zaak.

Bijvoorbeeld:

-          Erfdienstbaarheden, zoals een recht van overpad, rechten van overbouwing;

-          Een voorkeursrecht van koop.

In overleg met u en met andere betrokkenen wordt vastgesteld wat er geregeld moet worden en een tijdpad vastgesteld. Er wordt een ontwerp van de akte opgesteld, zodat u met eventuele andere adviseurs kunt nagaan of uw wensen correct zijn weergegeven. Heeft u vragen, dan helpt uw dossierbehandelaar u graag verder.

Op de afgesproken dag neemt notaris Wienen de akte met u door. Is alles in orde, dan worden de handtekeningen geplaatst. Het kantoor zorgt er voor dat de akte op het kadaster wordt verwerkt en dat ook de eventuele financiële afwikkeling correct verloopt.