Familierecht

Testament

 

In een testament kunt u veel zaken regelen voor het geval u komt te overlijden. Bijvoorbeeld:

• Wat gebeurt er met uw erfenis?
• Wie erven van u?
• Ook kunt u wensen met betrekking tot uw uitvaart in een testament regelen.
• Bent u niet getrouwd en evenmin een geregistreerd partnerschap aangegaan, dan kunt u een eventuele vriend of vriendin in een testament tot erfgenaam benoemen. Heeft u kinderen? Dan kan er een regeling worden getroffen die rekening houdt met de belangen van uw partner en die van uw kinderen.
• Bent u alleenstaand en maakt u zich zorgen over de afhandeling van de erfenis? Dan kunt u een executeur benoemen, die de zaken regelt. U kunt ook bepalen welke familieleden moeten erven, en regelen dat bepaalde spullen naar door u aangewezen mensen gaan.
• U kunt een goed doel tot erfgenaam benoemen, of een bepaald bedrag nalaten.
• U kunt een voogd benoemen die voor uw minderjarige kinderen zorgt als u en uw partner er niet meer zijn. Eventueel kunt u dit aanvullen met een bewind.
• U kunt bepalen dat de erfenis buiten een eventuele gemeenschap van goederen valt. Zo kunt u voorkomen dat uw kind in geval van een scheiding een deel van de erfenis moet afstaan. Deze bepaling kan zodanig aangepast worden, dat deze alleen in werking wordt gesteld wanneer nodig.
• U kunt de erfbelasting bijsturen met instrumenten zoals een renteclausule, een “afvullegaat” of een afwijkend erfdeel.
De notaris kan u meer over deze (en andere) onderwerpen vertellen, en in overleg met u een testament opstellen dat bij uw situatie past.
Meer lezen? Klik hier!

Levenstestamenten/Volmachten

 

We leven in een maatschappij waar de gemiddelde levensverwachting nog steeds toeneemt. Maar de ouderdom komt soms met gebreken. De wet kent een aantal regelingen die kunnen worden toegepast als iemand niet meer voor zichzelf kan zorgen. Maar u kunt ook zelf de regie in handen houden en door middel van een zogenaamd levenstestament (in feite een combinatie van een uitgebreide volmacht en een wensenlijst) bepaalde bevoegdheden aan uw partner, uw kinderen of derden geven. De notaris is u graag van dienst.
Natuurlijk kan het notariskantoor u ook van dienst zijn met verschillende typen gewone volmachten, wanneer u bijvoorbeeld voor langere tijd naar het buitenland gaat.
Meer lezen? Klik hier!

Huwelijkse voorwaarden/
Partnerschapsvoorwaarden

 

Wanneer u en uw partner met elkaar trouwen heeft dat ook financiële gevolgen. De wet bepaalt over het algemeen dat de vermogens (exclusief zaken die vanwege een uitsluitingsclausule privébezit blijven of voor zogenaamde verknochte goederen) van beide partners worden samengevoegd tot een (beperkte) gemeenschap van goederen. Wat u al heeft bij het aangaan van een huwelijk en wat u later erft of geschonken krijgt, blijft van u, mits u voldoende bewijsstukken kunt overleggen. Als u huwelijkse voorwaarden wilt laten opstellen, is het van groot belang dat de akte vóór de huwelijksvoltrekking wordt ondertekend.

Beide partners zijn samen eigenaar van de vermogensbestanddelen die na het sluiten van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap worden verkregen en beiden draagplichting voor de schulden.

Niet iedereen wilt dit. De notaris kan u informeren over de mogelijkheden. Als u niet wilt dat uw vermogens automatisch worden samengevoegd volgens de richtlijnen van de wet, kunt u huwelijkse voorwaarden laten opstellen. In een adviesgesprek wordt onderzocht welke huwelijkse voorwaarden bij uw situatie passen. Vervolgens wordt een ontwerp van deze voorwaarden opgesteld en maken we een afspraak voor de ondertekening van de akte. Voordat de akte wordt getekend licht de notaris de tekst nogmaals toe.

Mocht u niet trouwen, maar een geregistreerd partnerschap aangaan, dan zijn de financiële gevolgen gelijk aan die van het huwelijk. Ook in deze situatie kunt u van de wettelijke regeling afwijken, door middel van zogenaamde partnerschapsvoorwaarden.

Het huwelijk en geregistreerd partnerschap hebben ook nog andere gevolgen. Echtgenoten zijn bijvoorbeeld automatisch elkaars erfgenamen. Mochten ze kinderen hebben, dan voorkomt de wet dat kinderen bij overlijden van een ouder hun erfdeel direct kunnen opeisen. Een weduwe- of weduwnaarspensioen is vrijwel automatisch geregeld. Bij een geregistreerd partnerschap is dat ook zo.

Meer lezen? Klik hier!

Samenlevingsovereenkomst

 

Niet iedereen wil langs het stadhuis voor een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. Wanneer u en uw partner zonder een dergelijke officiële regeling samenwonen, zijn veel zaken vaak niet geregeld. Dat kan problemen opleveren. Het is daarom verstandig om uzelf te laten informeren door de notaris. In overleg met u kan een regeling worden getroffen die bij uw situatie past, door middel van een samenlevingsovereenkomst. Dit kan ook fiscale voordelen opleveren.
Het is aan te raden uw samenlevingsovereenkomst aan te vullen met een testament.
Meer lezen? Klik hier! 

Schenkingen

 

Er zijn verschillende redenen om te schenken. Sommigen willen goede doelen steunen, of bijvoorbeeld hun kinderen steunen. Dit kan ook vanwege fiscale redenen gebeuren, of vanwege de wens om het bijeengespaarde vermogen voor de familie te behouden.
De notaris kan u helpen uw weg te vinden in de fiscale regelingen (vrijstellingen en tarieven) die hier een rol spelen. Hij kan u ook helpen bepaalde valkuilen, zoals een onbedoelde bevoordeling van het ene kind boven het andere of risico’s van scheiding, te omzeilen.
Meer lezen? Klik hier!

Estate-Planning

 

Een definitie van Estate-planning is: het treffen van een regeling waardoor uw vermogen zo voordelig mogelijk overgaat op uw nageslacht. In een adviesgesprek brengen we uw eigen situatie in kaart. Bent u getrouwd? Hoeveel kinderen heeft u? Zijn er al kleinkinderen? We bespreken ook of u wel of geen huwelijkse voorwaarden of testamenten heeft en wat daar in staat, en nemen de grootte van uw vermogen en uw toekomstige verwachtingen daarvan door.
Aan de hand van dit gesprek brengen wij de fiscale gevolgen in kaart. We kunnen, als u dat wilt, de gevolgen van uw bestaande testament doorrekenen. Vervolgens wordt een plan opgesteld en uitgevoerd.

Heeft u een offerte nodig?