Vastgoed
Bestaande bouw & nieuwbouw

Een nieuwe woning gekocht? Voor veel mensen is dit een spannend moment. Als u vragen heeft over de koopovereenkomst die u krijgt voorgelegd kunt u ons kantoor benaderen voor advies.

Verkoopt u uw woning? Ook dan kunt u de notaris en zijn medewerkers benaderen. Ongeacht of er ‘vrij op naam’ of ‘kosten koper’ is verkocht, de notaris is een onpartijdig deskundige die rekening houdt met de belangen van alle betrokken partijen.
Verkoopt u aan een familielid of aan een bekende? Dan kunnen wij u helpen bij het vastleggen van de afspraken in een koopcontract. Een schriftelijk koopcontract is in een aantal gevallen wettelijk verplicht. Wij kunnen u ook van dienst zijn als u van plan bent te schenken of de koopsom (deels) wilt lenen.

Procedure bij de aankoop van een woning

Bij aan- of verkoop van onroerend goed is een notaris nodig om de eigendomsoverdracht te regelen. Wij zijn u daarbij graag van dienst. Nadat wij de koopovereenkomst hebben ontvangen, maken we een dossier aan waarin alle gegevens overzichtelijk bijeengevoegd worden. Uiteraard ontvangt u een bevestigingsmail, met een vragenformulier. Voordat de overdracht plaatsvindt, controleert het notariskantoor of alles volgens plan verloopt en onderhouden we contacten met u en uw adviseurs. Wanneer de afgesproken dag van eigendomsoverdracht in zicht komt, maken wij een afspraak met u en de makelaar. Hier ondertekent u de akte van eigendomsoverdracht, en eventueel de hypotheekakte. De afspraak wordt meegedeeld aan de andere partijen.

Wij sturen u tevoren ontwerpen van de akten toe en een afrekening waarop de financiële aspecten van de transactie worden uiteengezet. Heeft u vragen, dan helpt uw dossierbehandelaar u graag verder. Op de afgesproken dag neemt de notaris – meestal nadat u uw aankoop heeft bezichtigd met de makelaar – de akten met u door. Is alles in orde, dan worden de handtekeningen geplaatst. Het kantoor regelt dat de akte op het kadaster wordt verwerkt en dat ook de financiële afwikkeling correct verloopt.
Ook bij andere aankopen van onroerende goederen (garages, tuinuitbreidingen) zijn wij u graag van dienst.

Procedure bij de aankoop van een nieuwbouwwoning of een bouwkavel

Nadat wij uw koop-/aannemingsovereenkomst hebben ontvangen, maken we een dossier aan waarin alle gegevens overzichtelijk bijeengevoegd worden. Uiteraard ontvangt u een bevestigingsmail, met een vragenformulier. In aanloop naar de overdracht controleert het notariskantoor of alles volgens plan verloopt en blijven we in contact met u en uw adviseurs. Wanneer de afspraak van eigendomsoverdracht in zicht komt, maken wij een afspraak met u of de makelaar. Tijdens deze afspraak ondertekent u de akte van eigendomsoverdracht en de hypotheekakte. De afspraak wordt meegedeeld aan de bouwer, zodat deze de nota kan opstellen. De benodigde gelden worden opgevraagd bij uw hypotheekbank.

Andere projecten

Heeft u een eigen notaris voor uw hypotheek? Ook dan kunt u uiteraard terecht bij notarispraktijk Wienen met vragen over de overdrachtsakte en de koop-/aannemingsovereenkomst. Mocht u niet bij twee notarissen willen langsgaan, dan is dat geen probleem. Wij kunnen voor een bescheiden prijs een volmacht verzorgen, die u op het kantoor van onze collega-notaris kunt ondertekenen. Dat geeft rust.

Wilt u dat ons kantoor uw hypotheek in een ander bouwproject verzorgt? Ook dat kan. In dat geval onderhouden wij contact met de ‘projectnotaris’, zodat de overdracht voorspoedig verloopt.

Bedrijfsmatig onroerend goed / Glastuinbouw

Wilt u een nieuw bedrijfspand aankopen? Of uw bestaande bedrijfspand verkopen? Bij de aan- en verkoop van bedrijfspanden en glastuinbouwbedrijven zijn er zaken die om uw aandacht vragen. Zo zijn er bijvoorbeeld een aantal BTW-kwesties; bijzondere vrijstellingen voor de overdrachtsbelasting. Daarnaast bestaan er regelingen tussen verkoper en koper, mocht de verkoper een deel van zijn of haar bezit in eigendom houden.

De procedure

Ook bij aan- of verkoop van onroerend goed tussen bedrijven is een notaris nodig om de eigendomsoverdracht te regelen. Wij zijn u daarbij graag van dienst. Nadat wij de koopovereenkomst hebben ontvangen, maken we een dossier aan waarin alle gegevens overzichtelijk bijeengevoegd worden. Uiteraard ontvangt u een bevestigingsmail, met een vragenformulier. Voordat de overdracht plaatsvindt, controleert het notariskantoor of alles volgens plan verloopt en onderhouden we contacten met u en uw eventuele adviseurs. Indien de koopakte vermeldt dat bepaalde zaken door de notaris uitgewerkt worden, vindt dit altijd plaats in overleg met partijen en hun adviseurs.
Wanneer de afgesproken dag van eigendomsoverdracht in zicht komt, maken wij een afspraak met u, of de makelaar, om de akte van eigendomsoverdracht en eventueel de hypotheekakte te ondertekenen. De afspraak wordt meegedeeld aan de andere partijen. U krijgt tevoren ontwerpen van de akten toegestuurd. Ook sturen we u een afrekening waarop de financiële aspecten van de transactie duidelijk worden uiteengezet. Heeft u vragen, dan helpt uw dossierbehandelaar u graag verder.
Op de afgesproken dag neemt de notaris – meestal nadat u uw aankoop nog heeft bezichtigd met de makelaar – de akten met u door. Is alles in orde, dan worden de handtekeningen geplaatst. Het kantoor zorgt er voor dat de akte op het kadaster wordt verwerkt en dat ook de financiële afwikkeling correct verloopt.

Wederpartij

Heeft uw wederpartij voor ons kantoor gekozen? Ook dan kunt u de notaris en zijn medewerkers benaderen. Ongeacht of er vrij op naam of kosten koper is verkocht, de notaris is een onpartijdig deskundige die rekening houdt met de belangen van alle betrokken partijen.

Onroerend goed overig

Naast het opstellen van levering- en hypotheekakten kan de notaris u ook van dienst zijn bij het vastleggen van bijzondere regelingen aangaande uw woning, of een andere onroerende zaak.

Bijvoorbeeld:
– Erfdienstbaarheden, zoals een recht van overpad, rechten van overbouwing
– Een voorkeursrecht van koop
– Vestiging van opstalrechten

In overleg met u en andere betrokkenen wordt bepaald wat er geregeld moet worden stellen we een tijdpad vast. Er wordt een ontwerp van de akte opgesteld, zodat u met eventuele andere adviseurs kunt nagaan of uw wensen correct zijn weergegeven. Heeft u vragen, dan helpt uw dossierbehandelaar u graag verder.
Op de afgesproken dag neemt notaris Wienen de akte met u door. Is alles in orde, dan worden de handtekeningen geplaatst. Het kantoor zorgt er voor dat de akte op het kadaster wordt verwerkt en dat ook de eventuele financiële afwikkeling correct verloopt.

Heeft u een offerte nodig?