Mr J.D. Wienen
notaris

Mr. J.D. (Jacques) Wienen, notaris
Jacques Wienen studeerde in de jaren ’80 Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en aansluitend Notarieel Recht aan de Rijksuniversiteit Leiden. Na tien jaar als kandidaat-notaris ervaring te hebben opgedaan in Ridderkerk en in het Westland werd hij in 1998 benoemd tot notaris in Pijnacker. Hij ging een samenwerkingsverband aan met notaris mr. M.B.J. Kramers, die na zijn pensionering in 2005 werd opgevolgd door mevrouw mr. H.E.M. Feldmann-Zeegers. Sinds 2009 kent het kantoor weer één notaris.

Mr J.A. Maris
kandidaat-notaris

Jaap Maris studeerde van 1984 tot 1988 Notarieel Recht aan de Rijksuniversiteit Leiden. Na vele jaren in de Hoeksche Waard de functie van kandidaat-notaris te hebben vervuld, is hij sinds begin 2016 lid van ons team. Jaap houdt zich bezig met de familiepraktijk op ons kantoor. Jaap is waarnemingsbevoegd en vervangt de notaris bij diens afwezigheid.

Hij is op dinsdag en donderdag aanwezig en in de even weken eveneens op woensdag.

Mr R.J.M. Akerboom
toegevoegd notaris

Renate Akerboom studeerde Notarieel Recht aan de Universiteit Leiden. Renate heeft ruim 20 jaar ervaring in het notariaat en is sinds 2019 als kandidaat-notaris aan ons kantoor verbonden. Renate houdt zich bezig met familierecht, de Registergoedpraktijk en is gecertificeerd executeur voor nalatenschappen. Als toegevoegd notaris kan Renate naast notaris Wienen aktes passeren. Die aktes behoren tot het archief van notaris Wienen.

Zij is normaliter aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag ochtend en vrijdag. In verband met de Corona maatregelen werkt Renate momenteel vooral thuis.

 

Mw Anna de Wolf
notarisklerk familierecht

Anna is bij het toenmalige Kramers & Wienen Notarissen in het jaar 2000, als secretaresse in dienst gekomen. Later heeft zij het diploma notarisklerk behaald. Anna’s werkzaamheden liggen thans voornamelijk op het vlak van de afwikkeling van nalatenschappen. Daarnaast verzorgt zij in samenwerking met een extern bureau de boekhouding van het kantoor.

Mw Annelies Rensen-Rodenburg
notarisklerk ondernemingsrecht

Annelies heeft in Delft ervaring opgedaan in de notariële praktijk en is in 2006 als notarisklerk begonnen bij het toenmalige Wienen & Feldmann Notarissen. Annelies verzorgt vooral de rechtspersonen-praktijk.

Mw Erna van Rijn-Olieman
notarieel medewerkster

Erna heeft haar sporen wel verdiend, na ruim 40 jaar in dienst te zijn van ons kantoor als notarieel medewerkster op de registergoedpraktijk, waarbij zij de notaris, de kandidaat-notaris(sen) en de notarisklerk(en) heeft ondersteund in hun werkzaamheden.
Tot de werkzaamheden van Erna behoren met name de nieuwbouwprojecten en de zogenaamde bestaande bouw.

Overige medewerksters
secretariaat

C. (Chantal) van Wingerde-Langstraat, W. (Wendy) Groenewegen, L. (Laura) Runia, D. (Deborah) Breemer-Dijksman, A. (Angéline) van Deursen.

Chantal, Wendy, Laura, Deborah en Angéline geven administratieve ondersteuning.