Mr J.D. Wienen
notaris

Mr. J.D. (Jacques) Wienen, notaris
Jacques Wienen studeerde in de jaren ’80 Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en aansluitend Notarieel Recht aan de Rijksuniversiteit Leiden. Na tien jaar als kandidaat-notaris ervaring te hebben opgedaan in Ridderkerk en in het Westland werd hij in 1998 benoemd tot notaris in Pijnacker. Hij ging een samenwerkingsverband aan met notaris mr. M.B.J. Kramers, die na zijn pensionering in 2005 werd opgevolgd door mevrouw mr. H.E.M. Feldmann-Zeegers. Sinds 2009 kent het kantoor weer één notaris.

Mr E. Huseinov
kandidaat-notaris

Mr. E. (Edik) Huseinov is vanaf september 2023 toegevoegd aan het team.

Mr J.A. Maris
kandidaat-notaris

Jaap Maris studeerde van 1984 tot 1988 Notarieel Recht aan de Rijksuniversiteit Leiden. Na vele jaren in de Hoeksche Waard de functie van kandidaat-notaris te hebben vervuld, is hij sinds begin 2016 lid van ons team. Jaap houdt zich bezig met de familiepraktijk op ons kantoor. Jaap is waarnemingsbevoegd en vervangt de notaris bij diens afwezigheid.

Hij is om de week (even weken) op dinsdag online aanwezig voor besprekingen en de woensdag en donderdag aanwezig op kantoor.

Mw Anna de Wolf
notarisklerk familierecht

Anna is bij het toenmalige Kramers & Wienen Notarissen in het jaar 2000, als secretaresse in dienst gekomen. Later heeft zij het diploma notarisklerk behaald. Anna’s werkzaamheden liggen thans voornamelijk op het vlak van de afwikkeling van nalatenschappen.

Mw Annelies Rensen-Rodenburg
notarisklerk ondernemingsrecht

Annelies heeft in Delft ervaring opgedaan in de notariële praktijk en is in 2006 als notarisklerk begonnen bij het toenmalige Wienen & Feldmann Notarissen. Annelies verzorgt vooral de rechtspersonen-praktijk.

Overige medewerksters

C. (Chantal) van Wingerde-Langstraat,
L. (Laura) Runia
N. (Natasja) Duijnisveld
D. (Deborah) Breemer-Dijksman
S. (Soenita) Jagernath
C. (Cheyenne) Jangbahadoorsing

Chantal, Natasja en Deborah werken op het registergoed.

Laura en Cheyenne werken op het familierecht.

Soenita geeft administratieve ondersteuning.